Zvyšky z kuchyne

Prijíma:

Ján Čikel, Jesenského 22 - chovateľ

ZVYŠKY Z KUCHYNE - podmienky:
1. nosiť v uzatvorených vedrách, nie príliš skysnuté, resp. zhnité,
2. baliť zvlášť rastlinné zvyšky ( šupy zo zemiakov, jabĺk, ovocie atď ) a zvlášť živočíšne
3. netreba sa nahlasovať, stačí zvoniť pri bráne, poskytne vedrá na výmenu.

Posúva ďalej:

Pizzeria Neapol - nepokazené zvyšky jedla - konce pizze, hranolky... ideálne pre nejakého chovateľa.