Sviečky

Zvyšky voskových sviečok môžete darovať Miroslavovi Klobučníkovi na výrobu nových sviečok. Stačí ich nechať v obecnej knižnici.