Renovácia dečiek

Eva Klučková, Nové Zámky, 0908861214 Škrobím a naťahujem háčkované aj pletené dečky rôznych rozmerov. 
Tiež ich bielym, periem a v prípade menšieho poškodenia aj opravím.
Mám radosť, keď zo staršej dečky je znovu krásna dekorácia.