Plastové kvetináče

Plastové kvetináče a nádoby od sadeníc prijímajú:

Záhrada a kvety Kútiky, Šurany

Záhradkárstvo nájdete na hlavnej ceste smerom na Úľany nad Žitavou, na rohu ulice Kútiky č. 1. 

Kontakt: 035/650 52 53

V prípade, že je zatvorené, môžete nechať nádoby od sadeníc vo vreci pred branou. 

Záhradníctvo pri tržnici na Pribinovej ulici č 2 

v Nových Zámkoch

Prinesené nádoby posúvajú ďalej drobným pestovateľom, ktorí predávajú na tržnici.

Tieto plastové kvetináče a nádoby od sadeníc nie sú recyklovateľné, nepatria do separovaného zberu!