Oprava ponorných čerpadiel

Peter Klučka, Kukučínova 4, Bánov 0905164692

www.opravaponornychcerpadiel.eu

opravaponornychcerpadiel@gmail.com