Oprava elektroinštalácie

Milan Fíšan, Komjatice 0903 956 869

Oprava starých elektroinštalácií, výmena poistiek za ističe, dlhoročné skúsenosti.