Bioodpad

Konáre a haluze môžete zaniesť do obecného Zberného dvora, kde je na to určený kontajner.

Menší bioodpad - Každá domácnosť má od obce nárok na kompostér, ktorý slúži na spracovanie menšieho bioodpadu.